Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5079
Title: Biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại các trường THPT trên địa bàn huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh
Authors: Lê, Kim Hương
Advisor: Huỳnh, Thị Thu Hằng
Keywords: Quản lý công tác chủ nhiệm lớp
Giáo dục trung học
Trà Vinh
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5079
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt369.48 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.150.pdfToàn văn2.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.