Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5076
Title: Biện pháp quản lý chất lượng giáo dục tại nhóm lớp mầm non độc lập tư thục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Đặng, Thị Cẩm Tú
Advisor: Lê, Quang Sơn
Keywords: Quản lý chất lượng giáo dục
Giáo dục mầm non
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5076
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt418.15 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.135.pdfToàn văn1.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.