Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5041
Title: Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Dịch vụ thanh toán quốc tế
Phát triển dịch vụ
Công ty TNHH Một thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5041
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt315.4 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.96.pdfToàn văn1.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.