Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/504
Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Hà Nội
Authors: Đàm, Hồng Phương
Keywords: Tài chính
Ngân hàng
Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Ngân hàng, Số 3-2/2009, Tr.40-43
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/504
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0064.pdf5.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.