Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5035
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Authors: Nguyễn, Thanh Hoài
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Hài lòng với công việc
Quản trị nhân sự
Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5035
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt206.54 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.120.pdfToàn văn774.3 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.