Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5022
Title: Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty Môi trường Đô thị thành phố Quy Nhơn
Authors: Nguyễn, Thị Thu Quỳnh
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Quản trị nhân sự
Động lực làm việc
Công ty Môi trường Đô thị Quy Nhơn
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5022
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt230.53 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.128.pdfToàn văn760.12 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.