Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5012
Title: Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012 - 2020
Authors: Phan, Việt Kha
Advisor: Nguyễn, Bảo Hoàng Thanh
Keywords: Phát triển đội ngũ giáo viên
Giáo dục trung học
Quản lý nhân sự
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5012
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt418.64 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.131.pdfToàn văn3.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.