Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/501
Title: Ảnh hưởng của lạm phát đến người nghèo ở Việt Nam trong thời gian qua và giải pháp
Authors: Phạm, Đình Phùng
Keywords: Tài chính
Lạm phát
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và chính trị Thế giới, Số 1(153)-2009, Tr.54-56
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/501
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0060.pdf3.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.