Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5005
Title: Các biện pháp quản lý phối hợp giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh THPT của Quận đoàn và trường THPT trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Anh Việt
Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc
Keywords: Quản lý phối hợp giáo dục chính trị tư tưởng
Giáo dục phổ thông
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5005
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt297.33 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.142.pdfToàn văn1.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.