Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5003
Title: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh các trường trung học phổ thông vùng ven biển tỉnh Quảng Nam
Authors: Trần, Tự Trọng
Advisor: Bùi, Việt Phú
Keywords: Quản lý giáo dục môi trường
Giáo dục trung học
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5003
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt371.64 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.137.pdfToàn văn1.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.