Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5002
Title: Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Authors: Tống, Thị Quý
Advisor: Nguyễn, Đức Chính
Keywords: Quản lý đào tạo nghiệp vụ sư phạm
Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Sinh viên sư phạm hệ chính quy
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5002
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt380.53 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.146.pdfToàn văn2.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.