Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4997
Title: Đánh giá tính đa dạng thực vật thân gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Văn Hành
Advisor: Phạm, Thị Kim Thoa
Keywords: Thực vật thân gỗ
Đa dạng sinh học
Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà Đà Nẵng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4997
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt799.57 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.107.pdfToàn văn5.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.