Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4995
Title: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học và đề xuất biện pháp phòng trừ hiệu quả loài rệp sáp Ferrisia virgata (Cockerell, 1983) tại xã IaBlứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
Authors: Lê, Thị Hồng Trang
Advisor: Lê, Trọng Sơn
Keywords: Rệp sáp Ferrisia virgata (Cockerell, 1983)
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4995
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt562.05 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.110.pdfToàn văn6.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.