Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4993
Title: Đánh giá và phân vùng rủi ro sinh thái đối với nước thải công nghiệp tại KCN Hòa Khánh và KCN Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Authors: Phạm, Thanh Phúc
Advisor: Võ, Văn Minh
Keywords: Đánh giá rủi ro sinh thái
Xử lý nước thải công nghiệp
Khu công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng
Khu công nghiệp Liên Chiểu Đà Nẵng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4993
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt432.07 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.101.pdfToàn văn19.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.