Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4992
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng khoáng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây ngô (Zea mays) trong điều kiện sinh thái đất nhiễm mặn tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Authors: Bùi, Huy Hoàng
Advisor: Nguyễn, Tấn Lê
Keywords: Cây ngô
Zea mays
Giống ngô H88
Đất nhiễm mặn
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4992
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt573.92 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.94.pdfToàn văn4.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.