Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4991
Title: Nghiên cứu thực trạng sản xuất nông nghiệp và đề xuất phân vùng sinh thái nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Diễm Mi
Advisor: Vũ, Thị Bích Hậu
Keywords: Sản xuất nông nghiệp
Phát triển nông nghiệp sinh thái
Mô hình phân vùng sinh thái nông nghiệp
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4991
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt643.79 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.106.pdfToàn văn19.95 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.