Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/499
Title: Kiềm chế lạm phát và ngăn chặn suy giảm kinh tế ở nước ta trong bối cảnh khủng hoảng tài chính thế giới
Authors: Nguyễn, Văn Hậu
Keywords: Tài chính
Lạm phát
Suy giảm kinh tế
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Ngân hàng, Số 7-4/2009, Tr.22-24
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/499
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0058.pdf5.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.