Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4989
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng khoáng đến quá trình sinh trưởng phát triển cây đậu xanh (Vigna vadiata) trong điều kiện sinh thái đất nhiễm mặn tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Authors: Lê, Thị Kim Lành
Advisor: Nguyễn, Tấn Lê
Keywords: Cây đậu xanh
Vigna vadiata
Đất nhiễm mặn
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4989
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt291.33 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.95.pdfToàn văn2.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.