Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4986
Title: Nghiên cứu khả năng sử dụng một số loài động vật hai mảnh vỏ để giám sát ô nhiễm kim loại nặng tại khu vực cửa sông Kôn và đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định
Authors: Hoàng, Thanh Hải
Advisor: Võ, Văn Minh
Keywords: Giám sát ô nhiễm kim loại nặng
Động vật hai mảnh vỏ
Cửa sông Kôn và đầm Thị Nại Bình Định
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4986
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt1.92 MBAdobe PDFView/Open
Toanvan.65.pdfToàn văn3.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.