Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4905
Title: Nghiên cứu tác động và đề xuất giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Như Vân
Advisor: Định, Thị Phương Anh
Keywords: Nông nghiệp
Biến đổi khí hầu
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4905
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.102.pdfToàn văn2.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt501.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.