Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4904
Title: Ứng dụng GIS trong quản lý cây xanh bóng mát một số đường phố quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Authors: Đặng, Thị Diễm Quỳnh
Advisor: Bùi, Tá Long
Keywords: Hệ thống thông tin địa lý
Công nghệ Gis
Cây xanh đường phố
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4904
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.116.pdfToàn văn6.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt2.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.