Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4900
Title: Quản lý môi trường lưu vực sông Cu Đê - Thành phố Đà Nẵng bằng mô hình chất lượng nước
Authors: Trần, Xuân Vũ
Advisor: Trần, Văn Quang
Keywords: Quản lý môi trường
Lưu vực sông Cu Đê Đà Nẵng
Phần mềm Mike 11
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4900
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.98.pdfToàn văn4.99 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt603.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.