Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/490
Title: Bàn về mối quan hệ giữa bội chi ngân sách nhà nước và lạm phát ở Việt Nam hiện nay
Authors: Hoàng, Thị Thúy Nguyệt
Keywords: Tài chính
Ngân sách
Lạm phát
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Kiểm toán, Số 1-2009
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/490
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0050.pdf6.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.