Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4894
Title: Nghiên cứu quá trình quá độ điện từ xảy ra khi đóng cắt đường dây và máy biến áp bằng phần mềm ATP
Authors: Lê, Thanh Dũng
Advisor: Trần, Vinh Tịnh
Keywords: Quá độ điện từ
Đường dây 110kV
Máy biến áp
Phần mềm ATP
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4894
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.88.pdfToàn văn2.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt528.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.