Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/489
Title: Kinh nghiệm của Thụy Điển trong việc điều hành chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát
Authors: Hà, Minh Sơn
Nguyễn, Thị Thương Giang
Keywords: Tài chính
Tiền tệ
Lạm phát
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán, Số 2(67)-2009
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/489
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0049.pdf4.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.