Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4869
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Hoa
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn
Keywords: Quản trị khách hàng
Quan hệ khách hàng
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
Đà Nẵng
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4869
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.133.pdfToàn văn709.58 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt175.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.