Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4845
Title: Nghiên cứu đánh giá và cải tiến hiệu năng của ứng dụng đăng ký tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế
Authors: Đặng, Ngọc Châu
Advisor: Nguyễn, Thanh Bình
Keywords: Đăng ký học tín chỉ
Ứng dụng phần mềm
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4845
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.112.pdfToàn văn2.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt502.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.