Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4818
Title: Ứng dụng mô hình thủy văn MIKE NAM dự báo dòng chảy lũ về hồ chứa thủy điện Krông Hnăng
Authors: Nguyễn, Phương Nam
Advisor: Lê, Hùng
Keywords: Mô hình thủy văn Mike Nam
Dự báo lũ
Thủy động học ứng dụng
Hồ chứa thủy điện Krông Hnăng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4818
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.111.pdfToàn văn2.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt366.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.