Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4817
Title: Biện pháp quản lý công tác đánh giá giảng viên tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Thúy Kiều
Advisor: Nguyễn, Sỹ Thư
Keywords: Đánh giá giảng viên đại học
Trường đại học ngoài công lập
Issue Date: 2009
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4817
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.115.pdfToàn văn2.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt320.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.