Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4802
Title: Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo chẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp lực ứng dụng cho hệ thống điện Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Lê
Advisor: Trần, Đình Long
Đinh, Thành Việt
Keywords: Máy biến áp lực
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Hệ thống điện Việt Nam
Cơ sở dữ liệu DGA
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4802
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.156.pdfToàn văn4.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt472.38 kBAdobe PDFView/Open
Summary.pdfSummary404.95 kBAdobe PDFView/Open
Phuluc.343.pdfPhụ lục8.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.