Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4787
Title: Mở rộng tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam
Authors: Lê, Thanh Sang
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cửu Đại
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4787
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.102.pdfToàn văn709.42 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt276.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.