Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/478
Title: Vận dụng quan điểm giáo dục mở khi triển khai đào tạo đại học theo hình thức vừa học vừa làm tại địa phương
Authors: Vũ, Duy Hiền
Keywords: Giáo dục mở
Đào tạo đại học
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Giáo dục số 212 (kì 2-4/2009). Tr.5-9
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/478
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0052.pdf8.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.