DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/478

Nhan đề: Vận dụng quan điểm giáo dục mở khi triển khai đào tạo đại học theo hình thức vừa học vừa làm tại địa phương
Tác giả: Vũ, Duy Hiền
Từ khoá: Giáo dục mở
Đào tạo đại học
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Giáo dục số 212 (kì 2-4/2009). Tr.5-9
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/478
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0052.pdf8,2 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback