Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4761
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hải Vân
Authors: Đinh, Hoàng Phú Quang
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Phát triển dịch vụ
Dịch vụ Ngân hàng Điện tử
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hải Vân
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4761
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.122.pdfToàn văn1.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt184.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.