Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/471
Title: Đẩy mạnh phát triển dịch vụ y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định
Authors: Bùi, Thị Hằng
Advisor: Đào, Hữu Hòa
Keywords: Phát triển dịch vụ
Y tế tư nhân
Bình Định
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/471
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toan van.103.pdfToàn văn697.38 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt275.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.