Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4693
Title: Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên tại chi nhánh Công ty Cổ phần Phần mềm FPT Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Đình Bảo Ngọc
Advisor: Võ, Xuân Tiến
Keywords: Quản trị nhân sự
Động lực thúc đẩy
Công ty Cổ phần Phần mềm FPT Đà Nẵng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4693
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.106.pdfToàn văn1.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt223.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.