Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4686
Title: Hoàn thiện kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học thành phố Hồ Chí Minh - AISC
Authors: Lê, Thị Bích Ngọc
Advisor: Đường, Nguyễn Hưng
Keywords: Kiểm toán báo cáo tài chính
Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh
AISC
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4686
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.125.pdfToàn văn1.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt170.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.