Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4668
Title: Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại huyện KonPlông tỉnh Kon Tum
Authors: Đặng, Thanh Nam
Advisor: Đoàn, Gia Dũng, TS.
Keywords: Du lịch công cộng
Kon Tum
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 149 trang.
Table of contents: Chương 1.Một số vấn đề lý luận cơ bản về du lịch, du lịch cộng đồng và phát triển du lịch cộng đồng; Chương 2.Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ở huyện Konplong, tỉnh Kon Tum; Chương 3.Định hươngd và các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Konplong.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4668
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangThanhNam.TT.pdfTóm tắt309.74 kBAdobe PDFView/Open
DangThanhNam.TV.pdfToàn văn1.4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.