Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4610
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng
Authors: Cao, Văn Nhân
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Quản trị nhân sự
Cục Hải quan Đà Nẵng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4610
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.133.pdfToàn văn891.69 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt291.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.