Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4605
Title: Nghiên cứu tài sản thương hiệu của trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng dựa trên sinh viên
Authors: Phan, Thị Thu Hà
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Tài sản thương hiệu
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4605
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.134.pdfToàn văn1.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt290.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.