Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4592
Title: Nghiên cứu chỉ số trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) ứng dụng tại Công ty Cổ phần Dệt may 29/3
Authors: Phạm, Thị Thanh Hương
Advisor: Đường, Thị Liên Hà
Keywords: Quản trị điều hành
Công ty Cổ phần Dệt may 29/3
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4592
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.148.pdfToàn văn1.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt408.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.