Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/457
Title: Định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Định hướng
Giải pháp
Quản lý
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 8, Tr. 1-4; (Nguồn Nghị quyết số 13/NQ-CP)
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/457
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0039.pdf7.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.