Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4538
Title: Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum
Authors: Lê, Quốc Thắng
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
Kon Tum
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4538
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.102.pdfToàn văn1.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt175.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.