Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/453
Title: Mô hình đa biến trong hoạt động giám sát thị trường chứng khoán nhằm cảnh báo sớm các nguy cơ tài chính của công ty niêm yết
Authors: Lê, Trung Thành
Keywords: Thị trường chứng khoán
Mô hình đa biến
Hoạt động giám sát
Tài chính
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 140, Tr. 56-59.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/453
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0037.pdf4.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.