Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4525
Title: Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Bình Định
Authors: Văn, Thị Minh Khai
Advisor: Đỗ, Ngọc Mỹ
Keywords: Thẻ thanh toán
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội
Bình Định
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4525
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.128.pdfToàn văn1.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt285.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.