Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/452
Title: Đào tạo giảng viên đại học đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hóa và hội nhập: những cơ hội và thách thức mới
Authors: Nguyễn, Thu Tuấn
Keywords: Giáo dục
Đào tạo giảng viên
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Dạy và Học ngày nay số 5-2009. Tr.15-17
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/452
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0035.pdf5.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.