Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4498
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
Authors: Mai, Xuân Thịnh
Advisor: Đào, Hữu Hòa
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bình Định
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4498
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.114.pdfToàn văn9.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt268.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.