Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4463
Title: Nghiên cứu ứng dụng màng lọc Nano áp lực thấp trong công nghệ xử lý nước biển ven bờ thành nước sinh hoạt cho cụm dân cư vùng hạ lưu sông Thu Bồn
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Tình
Advisor: Trần, Đức Hạ
Keywords: Ứng dụng màng lọc Nano
Xử lý nước lợ
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4463
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.130.pdfToàn văn2.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt729.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.