Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4457
Title: Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp kiểm soát chất lượng nước sông cầu Đỏ nhằm đảm bảo kế hoạch cấp nước an toàn cho thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Tuyết Mai
Advisor: Trần, Đức Hạ
Keywords: Kiểm soát chất lượng nước
Sông Cầu Đỏ
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4457
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.104.pdfToàn văn1.99 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt689.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.