Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4448
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định
Authors: Phạm, Vĩnh Thái
Advisor: Đỗ, Ngọc Mỹ
Keywords: Nhân sự
Phát triển nguồn nhân lực
Công ty Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4448
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.97.pdfToàn văn1.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt348.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.