Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4410
Title: Hoàn thiện kênh phân phối tại chi nhánh Viettel Bình Định - Tập đoàn viễn thông quân đội
Authors: Hoàng, Ngọc Quang
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Dịch vụ viễn thông di động
Kênh phân phối
Chi nhánh Viettel Bình Định
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4410
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.95.pdfToàn văn974.2 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt231.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.